Planveiledere og føringer


Her vil du finne nasjonale forventninger og veildere til kommunal planlegging.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497). For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Last den opp ved å klikke deg inn HER

Veileder til kommunal planstrategi. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan- og bygningsloven. Klikk deg inn og se HER

Veileder kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen.  Denne veilederen err utformet til bruk for kommuner, fylkeskommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som deltar i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommunal samfunnsplanlegging. Klikk deg inn og se HER

Veileder til regional planstrategi Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i plan- og bygningsloven. Klikk deg inn og se HER

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven – pbl. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (2008-06-27) Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging De nasjonale forventningene ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. For første gang har regjeringen nå utarbeidet et helhetlig dokument som handler om hva fylkeskommunene, kommunene og statlige myndigheter forventes å ta særlig hensyn til i planleggingen. Forventningene skal legges til grunn både i arbeidet med planstrategiene som skal gjennomføres og i de påfølgende planprosessene. Klikk deg inn og se HER.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7d8328
(Skriv inn koden over.)