Regionale kompetansesenter-rus


Det er sju statlige ruskompetansesentre i landet. Sentrene ledes og finansieres av Helsedirektoratet. De har som sitt samfunnsoppdrag å støtter sin region med lokalt rusarbeid gjennom arbeid knyttet til forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon.

Kompetansesenter rus - region sør (tilknyttet Borgestadklinikken)
Tlf 35 90 47 00
http://borgestadklinikken.no/kompetansesenter

Kompetansesenter rus - region Oslo (tilknyttet Oslo kommune, Velferdsetaten)
Tlf 02 180
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/rusomsorg/kompetansesenter-rus-oslo-korus/

Kompetansesenter rus - region øst (tilknyttet Sykehuset Innlandet HF)
Tlf 62 58 15 68
www.rus-ost.no

Kompetansesenter rus - region vest Bergen (tilknyttet Stiftelsen Bergensklinikkene)
Tlf 55 90 86 00
http://korusbergen.no/

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (tilknyttet Rogaland A-senter)
Tlf 51 72 90 00
http://korus-stavanger.no

Kompetansesenter rus - region midt-Norge (organisert under St Olavs Hospital HF)
Tlf: 73 86 29 00 / 06800
https://stolav.no/korus

Kompetansesenter rus - region nord (tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge)
Tlf 76 96 65 00
www.korusnord.no


Nasjonale tjenester innen ruskompetanse

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)  har som mål å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Folkehelseinstituttet (FHI) utfører forskning og samfunnsoppdrag knyttet til smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, rusmidler og andre risikofaktorer, helsefremmende og forebyggende arbeid. Statens Institutt for rusmiddelforskning er fra 1.1.2016 innlemmet i Folkehelseinstituttet.

Tilbake til samlesiden > Lokalt rusarbeid

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: hm8c05
(Skriv inn koden over.)