Veiledere, retningslinjer, lovverk mm


Her finner du veiledere, retningslinjer, opptrappingsplaner med mer tilknyttet lokalt rusarbeid.

Pårørendeveilederen - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet 2017.

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020)

Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Nettside hos Helsedirektoratet.

Sammen om mestring: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Helsedirektoratet 2014.

Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Helsedirektoratet 2014.

Nasjonal overdosestrategi 2014–2017. Helsedirektoratet 2014.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Helsedirektoratet 2012.

Samhandlingsreformen, intensjoner og lovverk - videointervju med Aslak Syse. Kommunetorget 2012.

Bedre føre var...: Psykisk helse - helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Rapport fra Folkehelseinstituttet 2011.

Tillit, tid, tilgjengelighet: Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester. Tipshefte fra Helsedirektoratet 2011.

Levende veiviser individuell plan, hvordan komme i gang (KoRus Nord 2010).  

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet. Helsedirektoratet 2010.

“Gjør det så enkelt som mulig”- tipshefte om Individuell plan. Helsedirektoratet 2008.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: rv753k
(Skriv inn koden over.)