Tips til hjelp med individuell plan


 

 1. Hva er en individuell plan?

 • Oversikt over noen viktige mål og hvordan en tenker å nå dem
 • Oversikt over ens behov for offentlige tjenester
 • En personlig plan – brukerens plan, ingen andres
 • Men ikke en ”privat” plan → lages i samarbeid med folk i ”systemet”
 • Et ”papir” som dokumenterer et samarbeid mellom bruker og system
 • Er det krav til målene? Nei! Ulike folk har ulike mål og ulike behov 
 • Andre krav? Kan bli en kontrakt etter hvert. Men ikke over natta.


Planen bør etterhvert inneholde

 • oversikt over brukerens målsetninger og tjenestebehov
 • oversikt over folk som er viktige å ha med i planen
 • fortelle hva de ulike folkene skal bidra med
 • fortelle hvem som er ”koordinator”

 

 2. Hva er en ”koordinator”? 

 • Brukerens kontaktperson i systemet


3. Hvem kan ha IP?

 • Alle som har behov for støtte over tid og på flere fronter, slett ikke bare rusbrukere.
 • Planen kan omhandle tema som jobb, attføring, bolig, trygd, bedre kontroll over rusmiddelbruk, medisiner, innleggelse og behandling, og mye mer.
 • For personer med behov for ulike typer tjenester er det en rettighet å ha en personlig plan, men ikke et krav
 • Ansvarsgruppa: Bruker, koordinator og andre det er naturlig å ha med (familiemedlem, god venn, lege, sykepleier, miljøarbeider, etc.)
 • Mange narkotika- og alkoholavhengige har såkalte ”pasientrettigheter”. 
 • En rettighetspasient har krav på behandling, behandling i tide og kan klage på manglende hjelp


4. Hvorfor kan en personlig plan være bra?

 • Gjør det lettere å tenke mer langsiktig – løfte blikket
 • Gir bruker mye mer kontroll over det som angår han / hun i tjenesteapparatet
 • Forenkler kontakt med tjenestene – ideen er ”EI DØR INN”
 • For systemet sin del blir det lettere å holde orden på ting
 • Ting blir mer forpliktende, både for bruker og for systemet
 • Planen er verd null hvis den ikke brukes eller tas seriøst
 • Planen presser en derfor til å ta ansvar – til å ta tak

 

5. Når kan en ha det?

 • Når som helst – aldri for sent å legge planer

 

6. Hvor kan en ha det?

 • Der du er til enhver tid!
 • Noen har en individuell plan på institusjon, i fengsel eller andre steder
 • Men hele vitsen er: Det bør være brukerens egen ”masterplan”
 • INNI planen kan det være ”mindre” planer, beregna på spesielle ting

 

7. Hvordan kommer en i gang?

 • Tenk gjennom ting. Hvor vil jeg? Hva er viktigst? Hva er mest prekært?
 • Kontakt noen du kjenner i systemet (sosialkontor, lege, etc.) for en prat
 • Stor eller liten plan? Opp til hver enkelt. Uansett, ikke gap for høyt
 • Planen er ikke hogd i stein. Ting skjer, planer endres. Sånn er livet


Loven sier at en kan henvende seg til hvem som helst i systemet.

Oppe på høyre side finner du link til "Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator".

 

 

 

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 476c3r
(Skriv inn koden over.)