Alkohol - ingen ordinær vare


I arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan vil spørsmål omkring regulering av tilgang til alkoholholdige varer ofte kunne bli et tema, da som et forebyggende virkemiddel. Dette er et tema som er kontinuerlig oppe til debatt fordi det både har næringspolitiske og sosialpolitiske sider og fordi tilgang til alkohol synes å ha betydning for mange som symbolsk markør for graden av frihet. Samtidig innirker alkoholkonsumet direkte inn på hverdagen til en rekke personer.

Basert på:  Thomas Babor (red),  i norsk oversettelse for kommunetorget.no

Under overskriften Alkohol - ingen ordinær vare presenterer vi en oversettelse av to kapitler fra en stor internasjonal sammenlignende studie med samme navn. Denne er gjennomført av Thomas Babor og et bredt panel av internasjonale forskere. Det er kapittel 8 - Regulering av alkoholkostnader og kapittel 9 - Regulering av alkoholens fysiske tilgjengelighet, som presenteres her, i norsk oversettelse. Publiseringen er gjort med tillatelse fra Thomas Babor. Boken er utgitt på engelsk: Alcohol - No ordinary commodity.

I tillegg til bokens to kapitler gjengis to av innleggene som ble presentert ved en pressekonferanse i tilknytning til publiseringen av den engelske versjonen av boken i 2010. Innleggene ble framført av statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) og Bent Høie (Høyre).  

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 500455
(Skriv inn koden over.)