Hva er rusmiddelpolitisk handlingsplan?


Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en kommunal del- eller temaplan som har som hensikt å samordne kommunens rusmiddelpolitikk og satsning. Planen er et flersektorielt redskap der ulike interesser tydeliggjøres.

Etter alkohollovens § 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. En rekke andre lover pålegger også kommunen å løse oppgaver på ”rusmiddelfeltet”. Ut fra lovenes intensjoner og kommunenes egne behov bør kommunene føre en enhetlig og helhetlig politikk ved å se bevillingsordninger og annen forebygging i sammenheng med arbeidet på rehabiliteringsområdet.

Utforming av en kommunal, rusmiddelpolitisk handlingsplan vil være et planverktøy som ivaretar en slik helhet. En rusmiddelpolitisk handlingsplanen er et flersektorielt redskap. I arbeidet med denne planen oppstår det gjerne motstridende interesser og dilemma, slik som:

  • Det som er lønnsomt for noen kan være skadelig for andre.
  • Man går inn i motsetningsforholdet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
  • Paradokser oppstår når man forsøker å sette ut i livet selvmotsigende planer.
  • Problematisering av politikk- og fagområders inngripen i hverandre.

Rusmiddelpolitisk handlingsplaner et møte mellom ulike aktører og roller, der man har:

  • ulike oppgaver.
  • ulik kompetanse.
  • ulik interesse og fokus knyttet til egne oppgaver og kompetanse.

Det vil være en viktig oppgave i planprosessenå synliggjøre kompleksiteten og få frem respekt for hverandres roller.

For å komme i i gang med arbeidet anbefales sidene,

 

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: nisjh4
(Skriv inn koden over.)