Kommunal planlegging av alkoholpolitikken


I utøvelsen av lokal alkoholpolitikk viser det seg gjentatte ganger at det ikke går an å sette sammen all kunnskap og utlede enkle og entydige veivalg. En rekke sannheter strider mot hverandre, på en måte som gjør at konklusjonene til slutt blir verdivalg. Problemet oppstår når vi ser bort fra en rekke forhold som kan bidra til å skape et helt bilde.

Kommunal planlegging 
Spørsmål om veivalg i alkoholpolitikken vil jevnlig komme opp i kommune Norge, gjerne i forbindelse med;

  • søknad om skjenkebevillinger,
  • når det oppstår konkrete problemstillinger av sosialpolitisk karakter eller i forbindelse med næringspolitiske satsinger, eller
  • når problemstillingen kommer opp i forbindelse bevillingsaker, både når det gjelder de tradisjonelle salgs- og skjenkestedene.

Kanskje spesielt når søknadene er fra virksomheter som tidligere ikke har hatt alkoholservering, er det behov for å ha retningslinjer og tydelige definerte ambisjoner med alkoholpolitikken.

Behov for overordnede diskusjoner i kommunen

Det kan være lettere å føre en åpen debatt og bringe inn kunnskap og større bredde i diskusjonene når det foregår på et prinsipielt nivå enn når det dreier seg om enkeltvirksomheters forretningsmessige vilkår. Det betyr at kommunene må legge til rette for overordnede diskusjoner om temaet, helst som gode planprosesser.

Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, i en eller annen form, er gjerne det plandokumentet som skal ivareta en helhetlig politikk. Det er dessverre slik at mye av planleggingen i mange kommuner ikke ivaretar god nok sammenheng mellom plannivåene. Det betyr at en målsetning eller intensjon i den overordnede kommuneplanen eller i sektorplaner ikke ivaretas eller konkretiseres på handlingsplannivå eller avdelingsnivå. Dersom man eksempelvis har overordnede mål for sosial-, helse- eller oppvekstpolitikken vil det i mange tilfeller være relevant å knytte målene i den rusmiddelpolitiske handlingsplanen, i form av en restriktiv skjenkepolitikk til disse målene. Enten det er næringsetaten eller sosialetaten som saksbehandler salgs- og skjenkebevillinger vil man med godt planarbeid, som koordinerer de kommunale målene horisontalt og vertikalt i organisasjonen, være mulig å bruke alkoholloven som et nyttig forebyggende redskap

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: b87ew5
(Skriv inn koden over.)