Planlegging av rusarbeid


En søken etter en «oppskrift» for planlegging av Rusmiddelpolitisk handlingsplan kan være lett å forstå ut ifra blant annet stort tidspress i hverdagen. Dette opplevde vi i vår tidlige kontakt med en del kommuner som ønsket hjelp i arbeidet.

 

 

En av deltakerne spurte da: «Har dere et skjema så vi kan fylle ut vår rusmiddelpolitiske handlingsplan slik at vi raskt får gjennomført planen? Lederen min har gitt meg et halvt år på arbeidet»

En annen plankoordinator på sin side vurderte å kopiere innholdet i nabokommunens plan og skrive store deler av innholdet inn i sin egen kommunes. Plankoordinatorenehevder da også at de i mange henseende har mistet troen på mye av den kommunale planleggingen som et brukbart verktøy for sitt  eget arbeid. En av dem uttrykte i den sammenheng: «Det jeg fort oppdaget, var at det var en generell «plantrøtthet» blant ansatte i vår organisasjon. De ga uttrykk for å være lei av lage planer for planens skyld. På sikt blir det mange planer som blir laget bare for å «tilfredsstille» en eller annen offentlig myndighet. Jeg oppdaget også at vi ikke hadde oversikt over hvor mange planer vi har og hvor mange av dem som ikke blir brukt, men som bare er lagt i en skuff».

Denne uttalelsen er etter vår erfaring svært betegnede for kommunal planlegginggenerelt og kanskje planlegging av rusarbeid spesielt. Tilbakemeldinger som «det nytter ikke», «ingen bryr seg om vårt planarbeid», «planlegging fører ingen steds hen» er gjengangere i vår kontakt med helse- og sosialarbeidere som har fått ansvar for planlegging av rusarbeid i kommunene. Noe av grunnen for liten interesse for dette arbeidet mener vi er å finne i den rasjonelle og instrumentelle måten å innrette planarbeid på. Dette er ikke plankoordinatorene nødvendigvis bevisste på, men har adoptert fra den rådende plantilnærmingen i egen kommune. Prosessene det legges opp til tar i liten grad hensyn til god involvering av viktige aktører i arbeidet.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0683rh
(Skriv inn koden over.)