Referanser


Her følger de referanser som er benyttet i artikkelen, loser i vanskelig farvann" av Øystein Gravrok og Bjørn Hauger:

 

 • Amdam Jørgen og Roar Amdam (2000): Kommunikativ planlegging. Regional planlegging som reiskap for organisasjons og samfunnsutvikling. Samlaget.
 • Bunker, Barbara Benedict og Billie T. Alban (2006): The Handbook of  Large Group Methods. Creating Systemic Change in Organizations and Communities. San Francisco. Jossey Brass-publ.
 • Braaten, Eva (2010): Kommunal alkoholpolitikk i spenningsfeltet mellom fag og politikk. Eksempler fra Tromsø. Artikkel på kommunetorget.no
 • Farner, Asle (2008): Verksted som verktøy. Å planlegge og lede workshops. Kommuneforlaget.
 • Gravrok, Øystein (2005): Kommuneplanprosessen og forebyggende arbeid. Artikkel på forebygging.no
 • Gravrok Øystein, Marit Andreassen og Terje Myller(2008): Hvordan styrke arbeidet med individuell plan for rusmiddelavhengige? KoRus Nord rapport nr 2 2008.
 • Kleven, Terje (2007) Planlegging og politikk - en kritisk refleksjon. Artikkel på kommunetorget.no.
 • Kommunetorget (2011): Forankring. Artikkel på kommunetorget.no. av redaksjonen.
 • Kotter, J.P (2000): «Why Transformation Efforts Fail. Harnard Business Review. February.
 • Linley P. Alex, Susan Harrington og Nicola Garcea(2010): Oxford handbook of Positive Psychologyand work. New York. Oxford Univ. Press.
 • NOU (1998): Det er bruk for alle. NOU rapport nr 18,1998.
 • Ouff Susanne Moen, Randi Bergem, Marte Hanche-Dalseth, Guri-Mette Vestby, Hege Hofstad og Marit Helgesen (2010): Partnarskap for folkehelse og Helse i
 • Plan. Sluttrapport nr 7. Møreforskning.
 • Pløger, John (1998): Kommunikativ planlegging. Mellom kommunikasjon og retorikk.
 • Pløger, John (2004): Etikk i planlegging – og planpraksis. NIBR – rapport 2004:6
 • Skau, Greta Marie (2007): Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen.
 • Vike, Halvard (2004): Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved veiskillet.
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a2cy65
(Skriv inn koden over.)