Ulike roller og logikker


Ser vi nærmere på rollefordelingen i dette arbeidet er det i utgangspunktet liten tvil om at det er de politiske organene i landets kommuner som sitter med makten i planprosessene og skal konkludere. Samtidig er det viktig at de politiske organer står som oppdragsgiver.

Legger en Plan- og bygningsloven til grunn for arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan, kan man se for seg tre definerte roller i planprosessen:

 

  • De faglige prosessdriverne - det vil oftest si administrasjonen eller plankoordinatoren for rusmiddelpolitisk handlingsplan.
  • Befolkningen - det vil være de som planleggingen berører, f.eks. målgrupper som ungdom, rusavhengige eller eldre, mer sektororienterte grupperinger som næringsliv, skole, idrettsliv osv. Det viktigste her er at det brede lag av innbyggere i planprosessen har krav på informasjon og gis god mulighet for deltagelse og innflytelse.
  • Lokalpolitikerne må delta i hele prosessen -, i å godkjenne konklusjoner underveis og i direkte kommunikasjon med de ulike interessegruppene.

Ut i fra et slikt ideal vil disse tre grupperingene kunne fordele  som vist i figuren på høyre side.

 

 

Praksiserfaringer fra arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan i våre samarbeidskommuner vitner imidlertid om uklare rolleforståelser. Tilbakemeldinger om uklare politiske mandat for planarbeidet og om ulike målgrupper bør trekkes inn i arbeidet, er eksempler på dette. For å forankre planarbeid hos befolkningen har det vært pekt på at en må få i gang bedre prosesser som øker kunnskap og ferdighet omkring tematikken som det planlegges for.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1567dn
(Skriv inn koden over.)