Alkoholloven som verktøy i arbeidet


Alkoholloven er et sentralt virkemiddel i kommunalt rusforebyggende arbeid, og inngår kommuners systematiske planarbeid på dette området.  

 Redaksjonen, 2018

Alkohollovens formål er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan medføre, bl.a. ved å begrense forbruket av alkoholholdig drikk.

Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. Det er kommunene som gir bevilling for salg og skjenking av alkohol.

Kommunene kan stille ulike typer vilkår til bevillingene og de fastsetter gjeldende salgs- og skjenketider. I tillegg er kommunen ansvarlig for kontrollen med bevillingene.

Loven inneholder også enkelte regler som tar sikte på å påvirke etterspørselen, blant annet aldersgrensebestemmelser og forbud mot alkoholreklame.

Helsedirektoratet har samlet forskrifter, brev og uttalelser om alkoholloven HER  

Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport om kommunenes forvaltning av alkoholloven, se HER 

 

 

 

Eksterne ressurser
 
 
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4pc343
(Skriv inn koden over.)