Rusrelatert statistikk for planlegging


I arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan benytte kommuner statistikk omkring rusmilder, ungdom- og ulike brukergruppers levekår . Her har vi samlet noen av disse.

Folkehelseinstituttets temaside om alkohol, med statistikk, fakta, artikler og nyheter.

Folkehelseinstituttets temaside om rusmidler, doping og avhengighet. Temasiden omhandler avhengighet, rus og samfunn, samt rus og psykisk helse, og statistikk om bruk av rusmidler i Norge.

Ungdata  er lokale ungdomsundersøkelser til kommunene. Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og (rus)forebyggende arbeid overfor ungdom. Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring. NOVA og de syv regionale KoRusène har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunen (og fylkeskommunen) står for den praktiske gjennomføringen. 

BrukerPlan BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Fra og med 2015 vil kartleggingen også omfatte personer med kjent psykisk helseproblem uten rusproblemer innen de kommunale helse- og velferdstjenestene. 

Folkehelseprofilar for kommunar og fylke. Folkehelseinstituttet utgir kvart år folkehelseprofilar for kommunar og fylke. Profilane blir publiserte i perioden januar - mars.

For mer se, Kommunal statistikk og informasjon

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5s0376
(Skriv inn koden over.)