Nærhet på avstand, brukerorganisasjoner med nye løsninger under Pandemien.


Smittefaren Koronaviruset medfører tvinger frem nye løsninger også i brukergruppen. I Narvik møtes nå Kvinnegruppa på nett to ganger i uka.

:Carina Kaljord (2020), Kompetansesenter Rus Nord Norge (KoRus Nord)  

Kvinnegruppa ble startet sist høst av Siv-Elin Reitan i brukerorganisasjonen Marborg.

Dette var egentlig et prosjekt i forbindelse med utdanningen jeg tar innen rus og psykisk helsearbeid ved Fagskolen. Da prosjektperioden var over, ønsket kvinnene at gruppa skulle fortsette, og da ble det sånn.

Tidligere har vi møttes fast hver fredag. Målet er å tilby en trygg arena å være sammen på, skape et nettverk kvinnene imellom og bidra til at de ikke føler seg så alene. Gruppa har på det meste ti deltakere, forteller Siv-Elin.

Mer ensomhet

Da myndigheten oppfordret befolkningen til å holde seg hjemme, fikk dette naturlig nok konsekvenser også for kvinnegruppa.

Felles for «damene mine» er at alle kjenner seg mer ensomme nå. Derfor tenkte jeg at vi må forsøke å opprettholde kvinnegruppa på tross av situasjonen. Jeg laget derfor en gruppe på Messenger hvor vi kan snakke sammen ved bruk av video, noe vi gjør to ganger i uka.

Idé for andre

Reitan understreker at de samme reglene gjelder i online-gruppen: å vise respekt for hverandre, ikke avbryte og at det er taushetsplikt i gruppa. I tillegg oppfordres deltakerne til å finne seg et stille sted når de skal delta online, slik at ikke andre hører hva gruppen prater om. 

Siv-Elin Reitan sier at online-gruppen vil være aktiv så lenge det er behov for den. Dette er definitivt en idé for andre lavterskeltiltak, mener Reitan.

Og når restriksjonene i forhold til å møtes er opphevet, kan det være at erfaringene med online-grupper viser at vi bør bruke slike verktøy mer ut mot brukerne av våre tilbud.

 

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: uh8mxv
(Skriv inn koden over.)