Kommunalt eksempel på folkehelse i planprogrammet

[16.10.2012 Redaksjonen]
Fredrikstad kommune har nylig ferdigstilt planprogram Kommunedelplan for folkehelse. Dette planprogrammet kan være et eksempelt for andre kommuner i deres arbeid med å innarbeide folkehelse i kommunale planer.
Mer...Kartlegger rusmiddelmisbruk i kommuner

[05.10.2012 Redaksjonen]
Mindre kommuner er like utsatt for rusproblemer som store kommuner, viser en kartlegging gjort ved hjelp av verktøyet BrukerPlan.
Mer...Folk og forankring viktigst i kommunal rusmiddelforebygging

[26.09.2012 Redaksjonen]
Kommuner som er flinke til å forebygge rusmisbruk har egne folk som i hovedsak jobber med rusmiddelforebygging. Forebyggingsarbeidet er i tillegg godt forankret hos lokalpolitikere og i kommunens administrasjon. Det viser en ny forskningsrapport fra SIRUS.
Mer...